Filtry

Kategorie

Producenci

Zobacz też!

Plakat o wydmuszkach ażurowych Bordeco.pl

Warsztaty

Plakat o szkoleniu z ikon Bordeco.pl

Kontakt

 • Bordeco Aleksandra Borudzka
  ul.Darwina 4/56
  43-100 Tychy

 • E-mail:sklep@bordeco.pl
 • Telefon661-906-901
 • Godziny działania sklepuSkładanie_zamówień ............. 24h Odbiór_osobisty ...............09:00-21:00 (po uzgodnieniu telefonicznym)

Hity sklepowe

Informacje

Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

        I. Postanowienia ogólne
 
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Aleksandra Borudzka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bordeco Aleksandra Borudzka z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Darwina 4/56, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (link), NIP 6461668035, REGON 243399726, adres poczty elektronicznej: sklep@bordeco.pl, numer telefonu: (+48) 661906901 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy zwanego dalej Klientem są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania ze strony www.bordeco.pl i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej.
 
       II. Cel, zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
 1. Sprzedawca zbiera za pośrednictwem strony internetowej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym), numer NIP (w przypadku gdy Klient prowadzi działalność gospodarczą) celem nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedawcą, a Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Podanie danych wymienionych w pkt.2 części II jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu internetowego. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 4. W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klientów dane podmiotom takim jak: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klientów informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
 5. W ramach strony internetowej Sprzedawcy mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony Sprzedawcy i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecane jest zapoznanie się. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 6. W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez Klientów Sprzedawca używa bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.
 7. Podjęte przez Sprzedawcę działania mogą okazać się niewystarczające, w przypadku nie zachowania przez Klientów zasad bezpieczeństwa. W szczególności zasad związanych z zachowaniem poufności loginu i hasła do strony internetowej i nie udostępnianiem ich osobom trzecim, a także wylogowaniem się po zakończeniu korzystania ze strony internetowej.
 
        III. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zawartych w zbiorze Sprzedawcy oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt.1 części III Klient możne skorzystać z opcji w ramach strony internetowej poprzez panel klienta w tym celu niezbędne jest zalogowanie się do strony internetowej lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@bordeco.pl.
       
        
        IV. Pliki Cookies
 1. Cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer, zapisywane i przechowywane na urządzeniach po stronie użytkownika, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze strony Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć m.in. na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2.  Sprzedawca za pośrednictwem strony internetowej sklepu wykorzystuje dane zawarte w plikach cookies w trakcie odwiedzania strony przez Klienta.  
 3. Jeśli przeglądarka Klienta akceptuje obsługę cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez stronę Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne - to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 2. Cookies trwałe – to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 1. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Klientów korzystających ze strony internetowej Sprzedawcy. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celach reklamowych.  
 3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu internetowego będzie możliwe, jednak poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 4. Klient może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  
 5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz zamówienia).
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. Sprzedawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Klientów odwiedzających stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 
      V. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • certyfikat SSL w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
 • dostęp do panelu Klienta jedynie po podaniu adresu e-mail i hasła utworzonego przez Klienta.

Przejdź do strony głównej